Oprócz zajęć dydaktycznych, zabaw tematycznych i dowolnych proponujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych.

Oferowane zajęcia

Przeznaczenie

zajęcia umuzykalniające

wszystkie grupy

terapia logopedyczna

wszystkie grupy

język angielski

wszystkie grupy

gimnastyka korekcyjna

dzieci 3, 4 i 5-letnie*
dzieci 6-letnie

religia

dzieci z grup I - IV v

taniec towarzyski

wszystkie grupy*

judo

wszystkie grupy*

przedstawienia teatralne

wszystkie grupy

koncerty muzyczne

wszystkie grupy

 

*zajęcia organizowane na życzenie rodziców, po dobrowolnym wpłaceniu składki na cele statutowe przedszkola

vzajęcia organizowane na wniosek rodziców


Celem ich jest zapewnienie dzieciom wczesnej pomocy w przezwyciężeniu trudności rozwojowych oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów.