WSZYSTKIE NIEOBECNOŚCI DZIECI PROSIMY ZGŁASZAĆ MAILOWO LUB BEZPOŚREDNIO U NAUCZYCIELEK KAŻDEJ Z GRUP.