Opłaty pobiera się na podstawie zadeklarowanych godzin i posiłków przez rodzica, płatność na konta bankowe
do 10-go każdego miesiąca, na podstawie wyliczenia intendenta.

POBYT:                                                                                                                                                                                                                                                               Opłata za korzystanie przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej  
    
 – 1,00  zł  za godzinę (w godz. od 8:00 do 13:00 - pobyt dziecka bezpłatny)

WYŻYWIENIE:
I POSIŁEK  - 4,25 zł
II POSIŁKI  - 6,80 zł
III POSIŁKI - 8,50 zł

RADA RODZICÓW: opłata indywidualna

Zwroty za przedszkole:                                                                                                                                                                                                                                            Odpisy (pobyt i wyżywienie) są dokonywane w następnym miesiącu rozliczeniowym.  

Numery kont:
POBYT - 90 1240 1268 1111 0010 3829 1947
ŻYWIENIE - 15 1240 1268 1111 0010 3829 2133
RADA RODZICÓW - 29 8335 0003 0900 0101 3000 0010