Rok szkolny 2018/2019

Rada Rodziców jest jednym ze współdziałających ze sobą organów przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Przewodniczący - p. Magdalena Świtka-Rutkowska
Wiceprzewodniczący - p. Agnieszka Szpilska
Skarbnik - p. Tomasz Holeksa
Sekretarz - p. Aneta Kopyść

KOMISJA REWIZYJNA:             
p. Aldona Sywec-Browczuk
p. Katarzyna Sempołowicz-Lipska
p. Krzysztof Garbowski
p. Piotr Mijas