Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00

praca indywidualna z dzieckiem,

- zabawy w małych zespołach,

- zabawy ruchowe z elementami gimnastyki.

08.15 – śniadanie

- zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność  dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10.00 – drugie śniadanie

- zabawy spontaniczne organizowane samodzielnie przez dzieci,

- zabawy tematyczne inspirowane przez nauczyciela,

- pobyt na powietrzu z uwzględnieniem różnych form aktywności ruchowej; spacery; wycieczki,

- czynności porządkowe i higieniczne.

12.00 – obiad

- dla dzieci 3-letnich: odpoczynek,

- dla dzieci starszych: czas relaksu, cichej zabawy, pracy indywidualnej; tworzenie różnorodnych sytuacji  edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci.

14.30 – podwieczorek

- zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,

- praca indywidualna z dzieckiem,

- zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie (w zależności od pory roku).