Nasze przedszkole nosi imię Marii Konopnickiej, autorki pięknych wierszy i bajek dla dzieci. Ulubionymi i najbardziej znanymi przez dzieci w wieku przedszkolnym utworami M. Konopnickiej są: „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” oraz „Na jagody”, dlatego też uznaliśmy, że sceny z tych utworów będą ozdabiać wnętrze budynku, natomiast krasnal będzie logo naszego przedszkola.
 
Przedszkole nasze mieści się w przestronnym budynku przy ulicy Jagiellońskiej 12 w Gdańsku-Przymorze. Jest usytuowane z dala od zakładów pracy i ruchliwych ulic, blisko morza, lasu i rekreacyjnego pasa nadmorskiego. Budynek otacza duży, pięknie zagospodarowany ogród. Pośród zieleni znajduje się oznakowana trasa rowerowa, wiele urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz piaskownice otoczone trawnikiem.
 
Przedszkole posiada cztery duże i kolorowe sale, bogato wyposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Dysponujemy również gabinetem terapii, biblioteką i dużą salą gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia i zabawy ruchowe, przedstawienia, koncerty, imprezy oraz uroczystości.
 
Dzieci uczęszczające do przedszkola podzielone są na cztery grupy wiekowe, gdzie pracują dwie nauczycielki, zachowujące ciągłość pracy z dziećmi przez wszystkie lata ich pobytu w przedszkolu:
 
    „Krasnoludki”  dzieci 3-letnie
    „Zajączki”        dzieci 4-letnie
    „Jagódki”         dzieci 5-letnie
    „Słoneczka”     dzieci 5 i 6-letnie
 
Większość dzieci uczęszcza do naszej placówki od 3-go do 6-go roku życia.
 
Przedszkole nasze cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Największym atutem są ludzie tu pracujący. Zatrudniona kadra jest wykwalifikowana, sumienna, odpowiedzialna, a dziecko jest dla nas najważniejszą wartością.
 
Realizując różne zadania edukacyjne nasze przedszkole aktywnie współdziała ze środowiskiem lokalnym, to jest:

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4
- Przedszkolem nr 51 i nr 54
- Szkołą Podstawową nr 44 i nr 76
- Biblioteką Publiczną nr 9
- Klubem Osiedlowym „Piastuś”
- Administracją osiedla nr 3
- MOPR-em
- Policją
- Strażą Miejską
- Strażą Pożarną
- Uniwersytetem Gdańskim i innymi uczelniami
- Uniwersytetem Medycznym
- Ośrodkami kulturalno-oświatowymi Trójmiasta
- Zakładem Utylizacyjnym
- Schroniskiem dla zwierząt "Promyk"

Współpraca ta polega, m.in. na organizowaniu różnego rodzaju festynów, wystaw, kiermaszy, otwartych imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych, praktyk studenckich oraz udziale w konkursach plastycznych i recytatorskich. Nasze działania i osiągnięcia potwierdzone zostały dyplomami, nagrodami, wyróżnieniami, podziękowaniami oraz fotografiami zamieszczonymi  w kronice i prasie lokalnej.
 
Dewizą naszej placówki są dobre stosunki z rodzicami dzieci, troska o otwartość porozumienia w sprawach wychowawczych oraz ciepła i rodzinna atmosfera w codziennych kontaktach. Realizujemy ideę przedszkola otwartego na potrzeby dziecka i jego rodziny.
 
„Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest ubogie” – o tych słowach pamiętamy w naszej codziennej pracy.