Deklaracja dostępności Przedszkole nr 34 im. Marii Konopnickiej

Przedszkole nr 34 im. Marii Konopnickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych);
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Poch: sekretariat@pr34.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58/553-04-21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd
Do siedziby Przedszkola Nr 34 im. Marii Konopnickiej przy ul. Jagiellońskiej 12 można dojechać:
tramwajem: nr 2, 4, 8 do przystanku Czerwony Dwór, następnie pieszo ok. 600-700 m ul. Jagiellońską, przejście pod falowcem przy sklepie zoologicznym „Łapka”;
autobusem miejskim nr 199 oraz 139 do przystanku Jagiellońska i ok. 150 m pieszo w kierunku falowca oraz 127 i 148 do przystanku Obrońców Wybrzeża, należy kierować się w stronę Galerii Przymorze, minąć ZSP nr 1;
Szybką Koleją Miejską do stacji Gdańsk - Oliwa, przesiąść się w linię autobusową 199 lub 139 lub pieszo ulicą Bolesława Krzywoustego, przejść obok „Zielonego Rynku” iść w stronę ulicy Jagiellońskiej.
Rozkład jazdy dostępny na stronie ztm.gdansk.pl i skm.pkp.pl.
Wokół siedziby przedszkola są miejsca parkingowe należące do okolicznych budynków mieszkalnych i dedykowane mieszkańcom tegoż osiedla. Przedszkole sąsiaduje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1w Gdańsku.

Opis ogólny budynku przy ul. Jagiellońskiej 12
Przedszkole mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 12 na Gdańskim osiedlu Przymorze Wielkie. Jest usytuowane z dala od zakładów pracy i ruchliwych ulic, blisko morza, lasu i rekreacyjnego pasa nadmorskiego. Budynek otacza duży, pięknie zagospodarowany ogród. Wejście na teren przedszkola znajduje się od strony ul. Jagiellońskiej, od ulicy Obrońców Wybrzeża i ulicy Lecha Kaczyńskiego (dawna ulica Dąbrowszczaków). Budynek piętrowy. Wejście jest wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych typu podjazd dla wózków. W przedszkolu nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia