Proponujemy różnorodne formy aktywności dzieci oraz stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na:

- Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN;
- programach wychowania przedszkolnego, zgodnych z podstawą programową, wybranych przez nauczycielki poszczególnych grup;
- programie „Dziecięca matematyka” autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
- programie adaptacyjnym „Szczęśliwy przedszkolak” autorstwa I. Grabowskiej;
- programie „Mój region-Pomorze” autorstwa I. Grabowskiej;
- projekcie edukacyjnym „Maria Konopnicka wśród nas” autorstwa D. Kalińskiej-Jóźko.

Przedszkole nasze wyróżnia się troskliwą opieką, rodzinnym klimatem, uczeniem i wychowaniem dzieci w bezpieczeństwie i akceptacji. Dowodem na to jest uzyskanie Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacji w zakresie standardu „Atmosfera przedszkola prowadzi do dobrych relacji w środowisku przedszkolnym”.

Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo, stosując w pracy z nim różnorodne metody stymulujące wszechstronny rozwój. Dzieciom nowoprzyjętym zapewniamy okres adaptacyjny.

Kadra przedszkola troszczy się, aby czas spędzony w przedszkolu był dla dzieci wspaniałą zabawą, a zabawa kształcącym doświadczeniem.

Zajęcia edukacyjne, w jakich uczestniczą dzieci spełniają ich oraz rodziców oczekiwania, a także zapewniają im indywidualny tok rozwoju. W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka organizujemy codzienny pobyt na powietrzu – zabawy ruchowe na sprzęcie rekreacyjno-sportowym, spacery, wycieczki.

Podejmujemy działania, których podstawowym celem jest troska o zdrowie, kondycję i bezpieczeństwo naszych wychowanków:

  • organizujemy warsztaty kulinarne,
  • systematycznie przeprowadzamy zajęcia kulinarne, w czasie których dzieci wykonują samodzielnie potrawy,
  • zachęcamy dzieci do brania udziału w konkursach o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia,
  • bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach i programach edukacyjnych,
  • uczestniczymy w między przedszkolnych spartakiadach sportowych,
  • posiadamy wideo domofon z połączeniem wewnętrznym, który zapobiega pojawianiu się osób postronnych na terenie przedszkola.

Jesteśmy certyfikowaną placówką "Gdańsk jeMy zdrowo", która propaguje zdrowy styl życia. Gwarantujemy ofertę żywieniową opartą na zasadach zdrowego żywienia, uwzględniającą nietypowe preferencje żywieniowe wynikające z indywidualnej diety lub nietolerancji pokarmowej. W każdej sali dydaktycznej zapewniamy ciągły dostęp do wody niegazowanej.

Dzieci jeżdżą na wycieczki do muzeów, ośrodków naukowych, teatrów oraz innych instytucji organizujących zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, a pod koniec roku szkolnego uczestniczą w całodziennej wycieczce autokarowej.

W okresie wiosenno-letnim działania edukacyjne są w miarę możliwości prowadzone w ogrodzie przedszkolnym, który nazwaliśmy „Zielone przedszkole” dostosowanym do rozwijania wszystkich sfer rozwoju dziecka. Stoły z ławkami, oznakowana trasa rowerowa oraz urozmaicony sprzęt sportowy pozwala na przeprowadzenie różnorodnych działań, np. tworzenie prac plastycznych, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia o ruchu drogowym.

Współpracujemy także ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta), którzy wspomagają nas w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi.

Gwarantujemy „otwarte drzwi” dla Rodziców, ich wpływ na życie przedszkola, a także bieżące informacje na temat postępów dziecka.

Dbamy o to, by dzieci opuszczające przedszkole były otwarte, twórcze, samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości, szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych, umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego. Dzięki temu dzieci rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy.

Efektem naszej pracy są liczne osiągnięcia dzieci, a także absolwentów naszego przedszkola w organizowanych przeglądach teatrzyków, konkursach, spartakiadach sportowych, itp. Niemałe znaczenie dla przedszkola ma promowanie placówki w środkach masowego przekazu: TV Gdańsk, prasie lokalnej i internecie.