Rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców jest jednym ze współdziałających ze sobą organów przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Przewodniczący - p.
Halina Tucholska
Wiceprzewodniczący - p. Kamila Jurczak
Skarbnik - p. Monika Gołota
Sekretarz - p. Magdalena Grzanka

KOMISJA REWIZYJNA:             
p. Justyna Sadłowska
p. Małgorzata Rabcewicz
p. Monika Jurek                                                                                                                                                                                                                                                         p. Okasana Komiukh