Rok szkolny 2019/2020

Rada Rodziców jest jednym ze współdziałających ze sobą organów przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Przewodniczący - p. Magdalena Świtka-Rutkowska
Wiceprzewodniczący - p. Aleksandra Rostek
Skarbnik - p. Aleksandra Rzeźnik
Sekretarz - p. Anna Dąbrowska

KOMISJA REWIZYJNA:             
p. Magdalena Jurkiewicz
p. Michał Brandt
p. Magda Belt