Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00

praca indywidualna z dzieckiem,

- zabawy w małych zespołach,

- zabawy ruchowe z elementami gimnastyki.

08.30 – śniadanie

- zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych z uwzględnieniem stopnia trudności dostosowanego do indywidualnych możliwości dzieci i wieku.

10.00 – drugie śniadanie

- zabawy spontaniczne organizowane samodzielnie przez dzieci,

- zabawy tematyczne inspirowane przez nauczyciela,

- pobyt na powietrzu z uwzględnieniem różnych form aktywności ruchowej; spacery; wycieczki,

- czynności porządkowe i higieniczne.

12.00 – obiad

- dla dzieci 3-letnich: odpoczynek,

- dla dzieci starszych: kwadrans na słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, muzyczne, plastyczne lub ruchowe.

14.30 – podwieczorek

- zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,

- praca indywidualna z dzieckiem,

- zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie (w zależności od pory roku).