Opłaty za przedszkole pobiera się za posiłki i rzeczywistą ilość godzin pobytu dziecka.
Płatność za pobyt i wyżywienie dokonuje się do 10-go każdego miesiąca, na podstawie wyliczenia intendenta, na indywidualne konta bankowe,             które system generuje na cały okres edukacji dziecka w przedszkolu.

POBYT: opłata 1,30  zł  za godzinę (w godz. od 8:00 do 13:00 - pobyt dziecka bezpłatny)

WYŻYWIENIE:

II POSIŁKI  - 9,60 zł
III POSIŁKI - 12,00 zł

RADA RODZICÓW: 50,00 zł

Zwroty za przedszkole:                                                                                                                                                                                                                                            Odpisy (pobyt i wyżywienie) są dokonywane w następnym miesiącu rozliczeniowym.  

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - INFORMACJE DODATKOWE:

  • Dzieci mają indywidualne konta pobytu i wyżywienia (różne), wygenerowane przez system na czas edukacji w przedszkolu.
  • Numer konta Rady Rodziców: 29 8335 0003 0900 0101 3000 0010 (Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim).   
  • Za zajęcia dodatkowe wpłaty dokonuje się na konto Rady Rodziców.
  • Karta do czytnika służy do odznaczania przez rodziców godziny wejścia i wyjścia z przedszkola, na podstawie którego system nalicza rzeczywistą liczbę godzin pobytu dziecka w placówce. Nieużycie karty spowoduje naliczenie godzin za cały dzień pracy przedszkola.
  • Dzieci, które skończyły 6 lat w zaczynającym się roku szkolnym (zerówka) objęte są subwencją oświatową i nie płacą za pobyt w przedszkolu.