Opłaty za przedszkole pobiera się na podstawie zadeklarowanych godzin i posiłków przez rodzica.
Płatność za pobyt i wyżywienie dokonuje się do 10-go każdego miesiąca, na podstawie wyliczenia intendenta, na indywidualne konta bankowe, które system będzie generować wraz z podpisaniem nowej deklaracji.
Opłatę za Radę Rodziców dokonuje się do 10-go każdego miesiąca, na konto Banku Spółdzielczego numer 29 8335 0003 0900 0101 3000 0010.

POBYT:                                                                                                                                                                                                                                                               Opłata za korzystanie przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej  
    
 – 1,00  zł  za godzinę (w godz. od 8:00 do 13:00 - pobyt dziecka bezpłatny)

WYŻYWIENIE:
I POSIŁEK  - 4,25 zł
II POSIŁKI  - 6,80 zł
III POSIŁKI - 8,50 zł

RADA RODZICÓW: opłata indywidualna (zależna od wybranych zajęć dodatkowych)


Zwroty za przedszkole:                                                                                                                                                                                                                                            Odpisy (pobyt i wyżywienie) są dokonywane w następnym miesiącu rozliczeniowym.