PRZEDSZKOLE NR 34 IM. MARII KONOPNICKIEJ

ul. Jagiellońska 12
80-371 Gdańsk

tel.: 58/553-04-21

              e-mail: sekretariat@p34.edu.gdansk.pl
www: http://p34.edu.gdansk.pl

Dyrektor: p.o. Beata Poch

Inspektor Ochrony Danych: Eliza Łuczkiewicz
e-mail: iod@rodo-edu.pl