Informacja o elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli znajduje się na stronie miasta Gdańsk: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/przedszkola-publiczne,a,1186