REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie przez stronę internetową https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Krok 1

Rejestracja kandydata poprzez stronę internetową https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Przed 01.03.2024 r. godz. 12:00 system nie będzie dostępny.

Krok 2

Od 01.03.2024 r. godz. 12:00 do 15.03.2024 r. godz. 16:00 – wypełnienie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie kandydata.

Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, przekazują do placówki pierwszego wyboru zgodnie z zasadami przekazywania dokumentacji.

Krok 3

27.03.2024 r. o godz. 15:00 – sprawdzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

Krok 4

Od 03.04.2024 r. od godz. 8:00 do 03.04.2023 r. do godz. 16:00 – podpisanie przez rodziców deklaracji o czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

Brak podpisanej deklaracji przez rodzica oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w przedszkolu.

Krok 5

12.04.2024 r. o godz. 15:00 – sprawdzenie listy kandydatów przyjętych do przedszkola.

Krok 6

WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 34!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Krok 1

Od 13.02.2024 r. godz. 8:00 do 28.02.2024 r. godz. 10:00 – złożenie przez rodziców karty o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Krok 2

Od 28.03.2024 r. od godz. 8:00 do 03.04.2024 r. do godz. 16:00 – podpisanie przez rodziców deklaracji o czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

Brak podpisanej deklaracji przez rodzica oznacza wykreślenie dziecka z listy i utratę miejsca w przedszkolu.

Krok 3

KONTYNUUJEMY EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025!

Zasady rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2024/2025:

https://www.gdansk.pl/akcja/pdf/202402225332/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych